Інноваційний семінар «Евалюація освітнього простору»

Повідомлення:

Новый рисунок (3)

Час проведення:

27-29 серпня 2014 року

 Локація:

Комплекс «Гарт» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Волинська область, озеро Світязь)

 Ідея семінару:

Ініціювання процесу формування евалюаційної культури в Україні як чинника у визначенні цінності наукових та освітніх програм і проектів, які пропонуються для виконання в Україні, а також окреслення ролі евалюації в демократизації освітнього простору України.

 Засновники:

 • Центр евалюації науково-освітніх та соціальних програм (Київ, Україна)
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)
 • Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Київ, Україна)

До співробітництва запрошуються:

 • міжнародна дослідницька група «Ягеллонські культурні студії (Jagiellonian Cultural Studies) (Краків, Польща)»
 • Collegium Civitas (Варшава, Польща)
 • Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne (Варшава, Польща)
 • почесний професор у галузі зв’язків з громадськістю (PR) та комунікації Морітцем Гунцінгером (Франкфурт-на-Майні, Німеччина)

 Мобілізатори семінару:

 • Володимир Євтух – член-кореспондент НАН України (Україна)
 • Ігор Коцан – доктор біологічних наук (Україна)
 • Володимир Крячко – кандидат соціологічних наук (Україна)
 • Сільвія Яскула – доктор педагогіки (Польща)

 Перебіг семінару:

27.08.14, середа – прибуття учасників

18.00 – знайомство учасників, тематична експрес-дискусія, дружнє спілкування

28.08.14, четвер

9.00 – сніданок

10.00 – слово від організаторів:

спікери: Володимир Євтух, Ігор Коцан

 Лейт спікери:

Лєшек Корпоровіч: Наукові і практичні вартості евалюації (Ягеллонський університет, Краків, Польща)

Морітц Гунцінгер: Від початкового до кваліфікованого рівня на ринку праці в Європі – шанс просування у повному смислі слів: професійно, персонально, інтелектуально (Франкфурт-на-Майні, Німеччина).

 Інфоблок:

Марія Сачок (Харків, Україна): Сучасні теорії евалюації: навіщо вони українському суспільству?

Наталя Коваліско, доктор соціологічних наук (Львів, Україна): Валідність магістерських програм українських вузів у контексті європейської освіти. Кейс – соціологія

Людмила Савенкова (Київ, Україна): Інструментальні ресурси евалюації: пошукові електронні системи

 Вільна дискусія

14.00 – 16.00 – обідній час

 Презентації (16.00):

 • Презентація Центру Евалюації науково-освітніх та соціальних програм
 • Презентація шкіцу журналу «Евалюація»
 • Презентація науково-освітнього проекту (Етноенциклопедія + підручник + Етносоціологічна школа)
 • Презентація міжнародної магістерської програми освіти для дорослих (Латвійський університет/НПУ імені М.П. Драгоманова)
 • Презентація лекції в аудиторії під відкритим небом (Ідея Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки)

 Вечірнє зібрання:

 • Спільна декларація (за результатами роботи)
 • Вручення сертифікатів
 • Нагороди
 • Дружнє спілкування

29.08.14, п’ятниця

9.00 – сніданок

Довільна програма

12.00 – від’їзд учасників

 Мови семінару: українська, англійська

 Група проектного забезпечення:

проф. Світлана Гаврилюк (Луцьк, Україна); тел.: +38 (0332) 720126

проф. Анатолій Цьось (Луцьк, Україна); тел.: +38 (0332) 720125

Олександр Коротич (Київ, Україна); моб. тел.: +38 (066) 915 10 03

Юлія Сюсель (Київ, Україна); моб. тел.: +38 (097) 800 95 42

Анна Юрієва (Київ, Україна); тел.: +38 (044) 239 30 22

 Група логістики (о. Світязь):

доц. Василь Подляшаник (Луцьк, Україна); моб. тел.: +38 (050) 430 77 30

Анатолій Янчук (Світязь, Україна); моб. тел.: +38 (066) 074 11 35

 Пропозиції:

Володимир Крячко – e-mail: volodymyr.kryachko@gmail.com

Анна Юрієва – e-mail: uranna@ukr.net

Центр евалюації науково-освітніх та соціальних програм започатковує серію семінарів з евалюації

27-29 серпня 2014 року на озері Світязь (Шацькі озера, Волинська область) у співпраці зі Східноукраїнським національним університетом імені Лесі Українки, Інститутом соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова стартує перший семінар «Евалюація освітнього простору». У роботі семінару візьмуть участь провідні вітчизняні і зарубіжні науковці та експерти з евалюації, лідери освітніх громадських організацій, підприємці, журналісти, освітні інноватори, які прагнуть:

 • формування евалюаційної культури в Україні
 • покращити ефективність української освіти через впровадження інноваційних інформаційних та ресурсних технологій
 • застосування новітніх освітніх підходів та платформ
 • розвитку евалюаційних інструментів оцінювання якості освіти та фахового супроводу соціальних програм
 • дати імпульс освіті через Інтернет
 • створення нових ефективних інтегративних освітніх мереж (систем).

На семінарі  виступить відомий польський експерт з евалюації Лєшек Корпоровіч, доктор соціологічних наук, професор Ягеллонського університету. Також буде репрезентовано ідею першого в Україні наукового журналу «Евалюація», зміст якого міститиме інформацію про практичний досвід та ефективні інструменти евалюації у зарубіжному, а також вітчизняному науковому просторі.

До роботи семінару можуть долучитися доповідачі, експерти, партнери, медіа та блогери, а також усі зацікавлені.

Про організаторів:

Центр евалюації науково-освітніх та соціальних програм (Київ) був створений у 2008 році як громадська організація із фахівців у галузі соціальних наук та адміністрування. Детальніше на сайті www.evaluation.com.ua

Східноукраїнський національний університет імені Лесі Українки розташований у м. Луцьк. Був заснований у 1940 році. Розлогу інформацію див.: www.eenu.edu.ua

Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова був створений у 2007 році. Детальніше див.: www.ispu.npu.edu.ua

Контакти:

Доповіді та участь, партнерство та спонсорство – Володимир Євтух

yevtukh@ukr.net
+380 67 466 78 53

Інформація для медіа – Володимир Крячко

volodymyr.kryachko@gmail.com
+380 98 071 58 59

Публікація статей у науковому журналі «Евалюація: наукові, освітні, соціальні проекти» «Evaluation: Scientific, Educational, Social Projects»

Пропонуємо опублікувати Ваші статті у науковому журналі «Евалюація: наукові, освітні, соціальні проекти» «Evaluation: Scientific, Educational, Social Projects» за наступними  напрямками:

 • евалюація: наукова інтерпретація та сучасні теорії;
 • формування евалюаційної культури в Україні;
 • роль евалюації у демократизації освітнього простору;
 • евалюаційні товариства: напрямки діяльності.

Концепція журналу базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем формування евалюаційної культури в Україні як демократичного чинника у визначенні цінності економічних, соціальних, культурних, наукових та освітніх програм і проектів, які пропонуються як внутрішніми, так і зовнішніми соціальними суб’єктами для виконання в Україні, також на системному дослідженні соціальних змін, удосконаленні, розвитку або кращому розумінні, завчасному виявленні дефектів наукових та соціальних програм та їх коригуванні.

Інформація для авторів:

Статті публікуються українською та англійською мовами.

1. Рукописи статей повинні відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій та концепції журналу. Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:

 • постановка наукової проблеми та визначення актуальності дослідження;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • теоретичні засади дослідження, методологія та характеристика емпіричної бази;
 • викладення основних результатів дослідження відповідно до поставлених завдань;
 • висновки та перспективи використання результатів дослідження;
 • обов’язковим є показ місця проблеми у міжнародному науковому дискурсі.

2. Рукопис статті подається українською або англійською мовою.

3. Вимоги до статті:

 • основний текст статті має супроводжуватись шифром УДК (у лівому верхньому куті першої сторінки);
 • прізвище та ініціали автора/авторів (у правому верхньому куті першої сторінки, українською та англійською мовами);
 • назва статті (по центру, українською та англійською мовами);
 • реферат статті (українською та англійською мовами), обсяг не менше 2 стор. (від 300 до 1000 слів);
 • ключові слова до статті (українською та англійською мовами), не менше 5 слів.
 • текст статті;
 • перелік використаних джерел розташовується за алфавітом без нумерації після тексту статті з підзаголовком Джерела / Reference. Джерела кирилицею транслітеруються і перекладаються англійською мовою. Приклад оформлення джерел: Sztompka P. Trust: a sociological theory. – Cambridge : Cambridge University Press, 1999; Ukrayins’ke suspil’stvo 1992-2012. Stan ta dynamika zmin. Sotsiologichnyi monitoring = Ukrainian society 1992-2012. The state and dynamics of changes. Sociological monitoring. – Kyiv : IS, 2012; Yevtukh V.B. Struktyra і kharakter vzayemodiyi elementiv ukrayins’kogo etnosu = The structure and character of interaction of elements of contemporary Ukrainian ethnos // Formuvannya ukrayins’koyi natsiyi: istoriya ta interpretatsiyi. – Lviv : 1995.

Посилання на джерела слід наводити в тексті у квадратних дужках за міжнародними стандартами: [Yevtukh, 2012, p. 170], а коментарі – посторінково із послідовною нумерацією. Наявність посилань на іноземні джерела є обов’язковим.

4. При наборі тексту треба дотримуватися таких вимог: всі поля 2 cм; абзац 1,25 см, шрифт Times New Roman, кегель 14; інтервал – 1,5. Ілюстративний матеріал має бути поданий із відповідним підписом в електронному вигляді.

5. Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти (українською та англійською мовами).

6. Відповідальність за достовірність наведених у статті фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків і науковий рівень статті несуть автори і рецензенти. У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора.

7. Надання матеріалів редакції журналу передбачає згоду на публікацію в друкованому вигляді у журналі та в електронній версії у виданнях, з якими редакція укладає відповідні угоди.

Статті надсилати на електронну адресу редакції журналу: evaluation-journal@ukr.net

Контакти: Юлія Сюсель 099 756 44 86; Анна Юрєєва 044 239 30 22

МОН запрошує до громадського обговорення проекту Положення про кваліфікації вищої освіти

Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення 14 лютого 2014 року на офіційному веб-сайті (рубрика «Громадське обговорення») проекту Положення про кваліфікації вищої освіти.

Положення визначає загальні вимоги до змісту, обсягу та рівня підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій та встановлює вимоги до результатів навчання, яких має досягнути особа для здобуття кваліфікацій вищої освіти.

Положення запропоновано в рамках роботи щодо перегляду Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою КМУ від 20.01.1998 р. № 65, та вимог до державних стандартів вищої освіти.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту просимо надсилати на електронну адресу: a_garmash@mon.gov.ua (Анатолій Гармаш, завідувач сектору міжнародних освітніх проектів департаменту вищої освіти МОН).

Джерело: mon.gov.ua

Можливість публікації статті у журналі “Evaluation Review”

Голові правління Центру Евалюації професору Володимиру Євтуху надійшла відкрита для всіх бажаючих пропозиція опублікувати статтю у журналі “Evaluation Review”.

Invitation to Publish (Call for papers): Evaluation Review

Evaluation Review is an interdisciplinary forum for social science researchers, planners, and policy makers who develop, implement, and utilize studies designed to improve the human condition. Consistently highly ranked and cited, Evaluation Review brings together the latest applied evaluation methods used in a wide range of disciplines. It presents the latest quantitative and qualitative methodological developments, as well as related applied research issues.

ERX