ЕВАЛЮАЦІЯ: наукові, освітні, соціальні проекти. Випуск 3

Матеріали журналу знайомлять читача з поняттям «евалюація», його поширеністю у сучасному науковому дискурсові, можливостями нового дослідницького конструкту у стимулюванні новацій в освітній сфері українського соціального простору. Досвідом у царині діляться теоретики і практики з Німеччини, Польщі, України. У випуску вміщені статті, виконані на основі результатів спільного українсько-латвійського проекту «Іммігранти в суспільстві: виклики для освіти».

Published materials introduce the notion «evaluation», to readers its usage in a contemporary scientific discourse, the possibilities of a new researching construct in the stimulation of innovations in the Ukrainian social space. Theoretists and practitioners from Germany, Poland, Ukraine share their experience in the field of education. This issue contains articles, wich are and based on the results of the mutual Ukrainian-Latvian project «Immigrants in Society: Challenges for Education».

З електронною версією 3 випуску журналу можна ознайомитися тут:  Evaluation_Issue_3_2017
Також журнал знаходиться в репозитарії Наукової бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17962

selection-000 (1)