Про нас

Мета

«Центр евалюації науково-освітніх та соціальних програм» був створений у 2008 році як громадська організація із фахівців у галузі соціальних наук та адміністрування. Основним його завданням є підготовка, оцінка і супровід науково-освітніх та соціальних програм, а також дослідницьких проектів.

Евалюаціянаука про системне дослідження соціальних змін, діяльність з супроводу наукових та соціальних програм, яка реалізується за допомогою прийнятих  критеріїв, соціологічних інструментів та моделей оцінювання, з метою їх удосконалення, розвитку або кращого розуміння, завчасного виявлення дефектів програми і їх коригування, а також з метою контролю за розподілом коштів та нематеріальних ресурсів, виділених на реалізацію програми.

Місія:

 • Формування евалюаційної культури в Україні як демократичного чинника у визначенні цінності економічних, соціальних, культурних, наукових та освітніх програм і проектів, які пропонуються як внутрішніми, так і зовнішніми соціальними суб’єктами для виконання в Україні (у контексті даного пункту місії команда Центру 27-29 серпня 2014 року організувала перший в Україні інноваційний семінар «Евалюація освітнього простору»).
 • Проведення досліджень у сфері евалюації, навчання, підготовки магістерських програм та консультування дослідницьких проектів; супровід програм та проектів, зокрема соціальних програм для молоді, які реалізуються в Україні, визначення перспектив їх соціальної та суспільної значущості.
 • Сприяння акумуляції культурного та соціального капіталу для університетів, державних, громадських, національних і міжнародних організацій з метою ефективного виконання поставлених перед ними завдань.
 • Оцінка конкурентоспроможності випускників українських університетів на вітчизняному та зарубіжному ринках праці; формування пропозицій для реалізації здобутих знань у соціальних науках, адмініструванні та практичній діяльності.
 • Супровід здобуття магістерського та докторського («Ph.D.») ступенів у зарубіжних університетах.
 • Розробка пілотних магістерських програм у соціальних науках та адмініструванні; організація навчань, курсів, тренінгів для менеджерів програм та проектів, науково-практичних семінарів, конференцій, «круглих столів».
 • Формування міжнародних та міждисциплінарних науково-освітніх та дослідницьких мереж у галузі соціально-політичних наук.
 • Сприяння реалізації освітніх та управлінських програм на регіональному та локальному рівнях у співпраці з бізнесовими, навчальними та громадськими організаціями.
 • Організація і супровід заходів, програм та проектів, які спрямовані на стимулювання міжкультурного діалогу та безконфліктної міжетнічної взаємодії в українському суспільстві (у контексті даного пункту місії команда Центру організувала 2 семінари: у 2010 році проведено семінар спільно з Київською міською державною адміністрацією (КМДА) та 14-15 квітня 2015 року спільно з Інститутом соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Етносоціологічною школою професора Володимира Євтуха та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет» імені Григорія Сковороди проведено семінар «Евалюація науково-освітніх програм для національних меншин»)
 • Презентація досвіду та ефективних інструментів евалюації у науковому журналі «Евалюація»; консультування щодо публікацій у європейських та американських наукових виданнях.
 • Сприяння обмінам літературою, публікаціями та інформаційними ресурсами з науково-дослідницькими, освітніми, громадськими, консультативними та просвітницькими організаціями України та інших країн.

Цінності

Основні цінності, на яких базується діяльність Центру: ефективність, якість, відкритість, професіоналізм, інновації, ерудиція, толерантність.